Eğitimler


20

Eğitim İçeriği Hakkında Açıklama:

ü  Kişisel verilerin korunması hukukunun Türkiye'de gelişimi

ü  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun amaç ve kapsamı

ü  Kişisel veri ve hassas kişisel verinin tanımlanması ve işleme koşulları

ü  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi süreçleri

ü  ​Kişisel verilerin aktarılması koşulları

ü  Veri sorumlusunun yükümlülükleri ve ilgili kişilerin hakları

ü  Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve yetkileri

ü  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu cezaları

ü  Kişisel veri envanterinin hazırlanması

ü  Verbis'e kayıt süreci

ü  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanması gereken politika, prosedür ve diğer dokümantasyon

 

ü  BS 10012 Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirme​

Başvur

Okunma Sayısı: 149
Yazdır